2015

Contacts

_ 1) Sprava zeleznicni dopravni cesty (Railway Infrastructure Manager)
Contact name:

  • Czech Republic
  • SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • KODYSOVA
  • Anna
  • kodysova@szdc.cz
  • 420 222 335 208
Statistics:
CD ILCAD 2016 Statistics

List of awareness measures foreseen on 10-11 June 2016
* Accident simulation - rail vehicle hitting a truck (lorry) on a railway crossing

List of partners involved in our 2016 campaign

  • České dráhy, a.s. (Czech Railways, Joint Stock Company)