2024

Company : PKP, PKP Group Foundation

Contact :
Katarzyna Kucharek, CEO

Contacts at Press/Communication:
1. Łukasz Sawicki, PR & Marketing Manager
2. Karolina Wyrwicz

Statistics

Partners involved in the campaign:

  • Koleje Mazowieckie, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Wielkopolskie, Fundacja Pro Kolej, Polregio, SKM Sp. z o.o. w Warszawie, Koleje Śląskie, Arriva, Colas Rail, H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. - PNUIK, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” we Wrocławiu, TRAKCJA S.A., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o. - PPM-T, Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o.
  • Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Transportu Kolejowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Instytut Kolejnictwa, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, TVP2, Komenda Główna Policji