KolejTV - 04.07.2011 r. - sztuka nowoczesna na dworcach, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych – Polski